Beleidsplan

Beleidsplan Stichting tot Behoud van het Oud Hollands Gietersambacht
Periode 2022-2030

  1. Doelstellingen van de Stichting

Bij Notariële akte zijn de doelstellingen van de Stichting als volgt geformuleerd:
De stichting heeft ten doel:
a. het in standhouden van het cultureel erfgoed van het Oud Hollands Gietersambacht, in het bijzonder het gieten en restaureren van Oud Hollandse kroonluchters, maar ook andere gietproducten.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Achtergrond
Kerken waren van oudsher de vaste afnemers van gietproducten zoals kroonluchters en kandelaars. De ontkerkelijking in Nederland en de vaak beperkte middelen van landhuizen, monumenten etc. hebben rampzalige gevolgen gehad voor het gietersambacht met het gevolg dat Nederland nog slechts enkele beoefenaars van het gietersambacht kent met als belangrijkste Brink & van Keulen 1646 BV.
Het geelgietersbedrijf Brink & van Keulen was bijna verdwenen maar is met behulp van een mecenas nieuw leven ingeblazen. De Stichting tot Behoud van het Oud Hollands Gietersambacht wil zich inspannen om het gietersambacht voor Nederland te behouden.

  1. Activiteiten ter realisatie van de doelstellingen
  • Het faciliteren van kennisoverdracht
  • Het verrichten van historisch onderzoek
  • Het doen verzorgen van publicaties t.b.v. geïnteresseerden o.a. kunsthistorici. (In samenwerking met de Vereniging Beheerders van Monumentale Kerken in Nederland (VBMK) is onlangs de gezamenlijke publicatie “Koper in Kerken” verzorgd, waarin een belangrijk deel aan kroonluchters is gewijd)
  • Het verzorgen en bijhouden van een website met alle relevante informatie
  • Het verwerven van fondsen om voornoemde activiteiten en doelstellingen te realiseren
  • Samenwerking en onderzoek met andere stichtingen in binnen- en buitenland, die zich bezighouden met kroonluchters (recentelijk is de samenwerking gestart met de Stichting Light & Glass in Tsjechië, die zeer geïnteresseerd is in koperen kroonluchters als voorlopers van glazen en kristallen kroonluchters).