Begroting Stichting tot Behoud Oud Hollands Gietersambacht

Jaar 2015 2015
Inkomsten
Fondswerving  10.000
Verzoeken om donaties aan ……….. (nader te bepalen)
Uitgaven (afhankelijk van inkomsten)
Vervolgonderzoek gietersambacht 2.000
Vervolgonderzoek en publicatie 5.000
Stageplaatsen (giettechniek) PM
Kosten administratie – accountant – KvK e.d 1.000
Website en PR (incl. flyers) 3.500
Overige kosten 500
Resultaat
Uitgaven totaal 10.000